Tời Đa Năng

Máy Tời Đa Năng là dòng tời kéo cáp điện đa tính năng có thể hoạt động như máy tời kéo mặt đất và cũng có thể treo trên cao như tời điện mini. Tời đa năng thiết kế tích hợp cả móc treo trên khung dầm như pa lăng và khung bệ chắc chắn như tời kéo mặt đất. Chính vì vậy dù công trường bạn thiết kế treo trên khung dầm hay đặt dưới mặt đất thì tời điện đa năng đều có thể đáp ứng và không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thi công, lắp đặt khi ra quyết định mua hàng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.